Plast, kreativitet och utveckling tar ditt företag vidare

Allt börjar med en klurig lösning

Innovation, utveckling och plastkomponenter som ger affärsmöjligheter

Oavsett om du vet exakt vad du behöver, eller har en öppen fråga kring produktion av en plastdetalj och flera plastkomponenter, så är du välkommen till oss på Inca Plast. Här är kreativitet en del i arbetet, och många produkter skapas mer utifrån en idé och ett behov än en från början färdig ritning. Målet är skapa en tillverkning av plastdetaljer som gör din produktion smidigare, din produkt mer kostnadseffektiv och din affärsidé starkare ekonomiskt. Det är stora ord. Men med många års erfarenhet från uppdrag från tillverksindustrin och beställningar på både tekniska artiklar och konsumentprodukter finns det kunskap som ger dig konkurrensfördelar. Dessutom får du tillgång till ett nätverk av leverantörer som har spetskompetens inom både formsprutning, prototyptillverkning, verktygstillverkning och inte minst, utveckling av formsprutade plastkomponenter. 

Få hjälp att välja rätt plastmaterial och forma rätt plastkomponent

Plast är ett material som är formbart och påverkbart. Det används på en mängd olika sätt i samhället och det är fortfarande ett material som ständigt utvecklas vad gäller tillverkning och användningsområden. Mer konkret innebär det att du kan tillsätta ämnen och skapa olika egenskaper i den plastkomponent som du vill tillverka. Plast är hållfast, tål påfrestning från fukt, vind och väder samt belastning över tid. Det är nästan alltid återanvändningsbart, och har många gånger en låg miljöpåverkan. (läs mer)

Tillsammans med oss på Inca Plast kan du få hjälp att hitta det plastmaterial som passar din produkt. Med rätt material som grund får du sedan insikter och idéer om hur den bästa konstruktionen för ditt behov. Finns inte det verktyg som behövs för att tillverka den plastprodukt du behöver? Behövs det en prototyp för att prova olika sätt att utforma detaljen eller testa plasttillverkningen? Hos oss är det självklart att se till att anpassa alla steg så att det fungerar för dina behov. Testning, utvärdering och anpassning ger dig precision och trygghet i tillverkningen.

En affärsrelation som håller över tid ger bäst lönsamhet 

En sak är säker: Genom att optimera din produkt för formsprutning kan du få både en bättre produkt och en bättre tillverkning. Hos oss kan du få hjälp med konstruktion, materialval och verktyg. Ju fler öppna kort, ju mer långsiktigt tänkande och integrerat samarbete som finns med i projektstarten, desto bättre möjlighet till kostnadseffektiv process och givande affärsrelationer med alla leverantörer. För oss är långsiktighet viktigt – både i relationen mot våra kunder och våra leverantörer. Hos får du tillgång till ledande leverantörer inom både materialtillverkning, produktion och montering såväl som formgjutning, vilket gör att du har spetskompetens tillgänglig när du samarbetar med oss. 

Vad är plast – och hur använder du den bäst?

När det gäller tillverkning av plastprodukter och framställning av plastmaterial är kunskap en av de viktigaste faktorerna för framgång. Det finns ett oändligt antal möjligheter och det finns många bra val att göra. Visste du att plast många gånger kan ersätta metaller som zink och magnesium? Det gör din komponent lättare och ger den ibland också en längre livscykel. Två faktorer som kan bidra till lägre koldioxidutsläpp och lägre belastning på miljön, beroende på hur din plastkomponent ska användas. Vill du veta mer och öka din och dina medarbetares kunskap om plast kan Inca Plast hjälpa till med utbildning och föreläsningar i ämnet. Allt du behöver göra är ett mejla till edvin@incaplast.com eller ringa oss på telefon 0370-228 45.

Grunden i plast är polymerer

Plast är inte bara ett material, utan är en samlingsgrupp av material som är halvsyntetiska eller syntetiska. Grunden i alla plastmaterial är polymerer. Polymerer består av organiska föreningar och är stora molekyler som satts ihop av många små molekylkedjor, så kallade monomer. Genom att de små kedjorna, monomer, upprepas många gånger, länkas de ihop till polymerer. En viktig egenskap i plasten är att den är från början formbar, vilket gör att den kan användas till produkter inom rad olika områden. Idag finns polymerer och plastmaterial i allt från bilar, livsmedelsförpackningar till kläder, möbler och sjukvårdsutrustning.

Nyfiken men osäker på Plast?


Vi tar gärna ett möte utifrån era förutsättningar och identifierar om plast skulle kunna utveckla er verksamhet,

Fyll i formuläret så kontaktar vi er inom kort

Nyfiken på plast?

Vi ordnar gärna en föreläsning för dig eller din konstruktionsavdelning, anpassad efter just er bransch.
Plast är ett material som ständigt utvecklas, ofta veta man inte om plastens kapaciteter.
Vi hjälper dig att tänka plast före metall!