Kvalitet & MIljö

Eftersom våra produkter är resultatet av våra processer satsar vi på att kontinuerligt mäta och samla data från våra processer. Denna data ligger sedan till grund för vårt förbättringsarbete både vad gäller kvalitet och miljö.

Vi är certifierade enligt ISO-standarderna 9001:2015 och 14001:2015.