smart volume concept

Vår trestegsmedtod sänker totalkostnaden för plastdetaljer i större volymer

Steg 1

​​​​​Innovation

Allt kan utvecklas

Förutsättningarna för en kostnads- och kvalitetseffektiv produkt sätts redan i utvecklingsstadiet. Om vi tillsammans med våra leverantörer kan integreras tidigt i ert projekt kan vi tillsammans ofta förebygga framtida problem och skapa en så optimal produkt som möjligt. 


Steg 2

​​​​​​​Automation

Integrerad efterbearbetning

Efter att detaljen är formsprutad utför vi olika typer av efterberbetning in-line med hjälp av våra robotar. Det kan exempelvis vara montering, märkning eller tryckning.

Steg 3

​​​​​​​Produktion

Processlayout för produktion 24/7

Vårt unika system för att helautomatiskt hantera och buffertera färdiga detaljer gör att vi kan utnyttja våra maskiner hela dygnet - året om med minimal eller ingen bemanning.

För att få en bättre inblick hur dett fungerar, se film