Vi växer!

Följ oss under 2020 då vi mer än fördubblar våra lokalytor
I oktober 2019 tog vi första spadtaget för vår expansion som stod klar i juni 2020. Våra tidigare 1550 kvm utökas med drygt 2000 vilket gör att vi kommer förfoga över totalt 3600 kvm produktions- och lagerytor.

Detta ger oss större möjligheter att åta oss projekt där kunden kräver olika typer av efterbearbetning och lagerhållning/distribution. Vårt interna flöde kommer bli betydligt mer effektivt och vi kommer även vara redo att snabbt installera fler maskiner när behov för detta uppstår.

Vår filosofi om långsiktighet speglar denna satsning då investeringen uppgår till mer än halva vår årsomsättning.

Följ gärna utvecklingen här nedan:slutbesiktning

juni 2020

Väggmontage 

februari 2020


​​​​​​​Resning av stålstomme 

januari 2020


​​​​​​​Markarbete

oktober och november 2019