Tampongtryck - Tampotryck

Vi kan utföra tampongtryck / tampotryck både manuellt för mindre serier men också automatiserat i robotcell vid högre produktionsvolymer. Vi utför även tampongtryck / tampotryck på runda detaljer enligt roundprinting-tekniken.

Ofta kan en tryckmaskin integreras inuti en robotcell bredvid en formsprutningsmaskin vilket gör att maskinens robot kan förse tryckmaskinen med detaljer direkt efter formsprutning. Detta gör processen för tampotryck väldigt kostnadseffektiv.
365 id Manual Scanner 0004 2 Redigera365 id Manual Scanner 0004 2 Redigera
365 id Manual Scanner 0004 2 Redigera