Kvalitet & MIljö

Vi är certifierade enligt ISO-standarderna 9001:2015 och 14001:2015. Vårt kvalitets- och miljöarbete handlar givetvis om att alltid sträva efter noll fel när det kommer till våra leveranser. 

Men detta strävar väl alla efter?

Vi satsar på att överträffa våra kunders krav och förväntningar genom ständiga förbättringar. Detta visar sig genom att vi är en proaktiv samarbetspartner som hela tiden anstränger sig för att finna förbättringar och nya lösningar på allt från verktygskonstruktion till emballageval.